En produkt från Arje Lifting Systems AB . Hemsida www.ergotronic.se

Bilder


Skisser på olika förslag

Här är några ideér på hur lägesställaren kan användas.