En produkt från Arje Lifting Systems AB . Hemsida www.ergotronic.se

Introduktion

Korta ställtider!
Minskad sjukfrånvaro och ökat vinst!
Alltid bästa ergonomiska arbetsställning!
Ökar produktiviteten med 50%


HISTORIA

Den första maskinen, ERGO CONTROL Prototyp Nr. 1, byggdes 1983.
I första hand för att underlätta svetsarbetet i den egna produktionen.
Inom kort märktes en klart ökad produktionstakt.
Även miljön för personalen blev förbättrad och snart visade många
intresse för lägesställaren.
Idag finns ERGO CONTROL representerad i Europa, USA, Sydamerika och Asien.


MODELLER

Fem olika modeller för hantering av vikter; 300, 750, 1500, 3000 och 6000kg.
Armen för varje modell har en standardlängd (
se Tekniska data), men
beroende på vikt och utseende på arbettssycket kan andra längder erbjudas.
Faktorer som böjmoment och vridmoment är avgörande - fråga oss!
Även en annan typ av form på armen är möjlig.


STANDARDUTRUSTNING

 • 400A återledning för svets.
 • Obegränsad rotation av rotationsaxlar.
 • Arm, längd=std (se Tekniska data)
 • Fot pedal och manöverpanel (programmerbar maskin).
 • Manöverdosa (manuell maskin).


UNIKA VALMÖJLIGHETER

 • Programstyrd eller manuell maskin.
 • Maskinen har 3 axlar: X=lyft av arm, Y=rotation av arm och Z=rotation av
  fixturplattan på armen, men i vissa fall räcker en 2 axlig maskin (utan arm).
 • Tack vare släpringar kan armen rotera obegränsat utan några kabelhaverier. Jordåterledningen och luften till fixturplattan fungerar enl. samma princip via kolbanor och svivlar. Detta underlättar programmeringen och snabbar upp körschemat för arbetsstycket.
 • Armen kan i viss mån justeras så att tyngdpunkten för arm och arbetsstycke kommer så nära rotationscentrum som möjligt.
 • Om arbetsstycket har en form som blir för instabil att hantera kan alternativet vara att använda en dubbelarm (fixerad eller justerbar).
 • För att kunna hantera längre stycken finns en modell kallad 2PS (2-Pelar-System) där två maskiner står mot varandrar. I huvudsak är två axlar i bruk, lyft och rotation. Den ena maskinen (LEADER), med styrsystem, kontrollerar den andra (FOLLOWER) som följer samma programmerade rutin.

PROGRAMMERING
abox

 • Enkel "Teach-in" programmering.
  (se körinstruktion i pdf-format för mer information, version; 1, 2, 3 )
 • Minneskapaciteten är 1000 programrader/positioner.
 • Möjlighet, vid tillval, att spara program via ErgoCom.


LJUDNIVÅ

 • ljudtryck < 70 dB (A)


CE

Maskinen uppfyller kraven som ställs i maskindirektivet 89/392/EEC jämte tilläggen
91/368/EEC, 93/44/EEC och 93/68/EEC i enlighet med standarderna EN 292-1 och EN 292-2.
Maskinen är försedd med CE-märke på maskinskylten.LEVERANSTID

Leveranstid för en standardmodell är normalt 5 - 6 arbetsveckor efter order.
Mindre ändringar +2 veckor.
Specialmaskier är normalt levererade inom 12 arbetsveckor.GARANTI

Vi följer "Allmänna leveransbestämmelser" enligt NL01.


LEASING

Nu finns även möjligheten att leasa en lägesställare.
Det kan finnas ett antal orsaker till detta:

 • Du behöver varken utnyttja företagets kassamedel eller belasta dess checkkredit.
 • Hyran är fullt avdragsgill, det sänker det beskattningsbara resultatet.
 • Ingen kapitalbindning för företaget gör att rörelsekapitalet istället kan användas effektivare.
 • Enklare för dig att budgetera kostnaderna när du exakt vet vilka utgifter du har månad för månad.
 • Utrustningen kan köpas eller hyras vidare vid leasingtidens slut.

SERVICEAVTAL

Vi erbjuder alla kunder att teckna ett serviceavtal som innebär regelbunden
service och översyn som säkerställer driften av lägesställaren.
Syftet är att minimera antalet oplanerade produktionsstopp.