En produkt från Arje Lifting Systems AB . Hemsida www.ergotronic.se

Tillbehör

1.Luft till fixturplattan

Ibland styrs fixturens låsning/öppning med luft.
Genom att använda svivlar i stativ och arm kan luft erhållas i fixturplatta. Luft ansluts på maskinens sida. Max arbetstryck 10 bar.2. Programväljare

Med manöverpanelen kan du stega dig fram till rätt programrad där önskat program börjar. Detta är en nöjsam lösning för ett mindre antal sparade program. När programmen blir fler till antalet blir en lösning med programväljare aktuell, då det kan ta för lång tid att hitta rätt programrad. Med programväljaren får du direkt fram valt program. Vrid väljarna till rätt nummer och starta programmet. Upp till 100 olika program kan sparas.3. Mikrobrytare

I vissa fall är det bättre att ersätta fotpedalen som manöverdon.Mikrobrytarfunktionen, som består av två stycken mikrobrytare, kan monteras på tex svetshandtaget.

Kombinerat med en hastighetsstyrning blir detta en smidig lösning vid rundsvetsning. Välj rätt hastighet och håll inne mikrobrytarna medan du svetsar. Svetsningen går snabbt och bästa kvalitet erhålls på svetsen.
4. Extern hastighetsreglering

Variabel hastighetsreglering av rotationsaxel (Y eller Z). Tillåter även ändring av hastigheten för redan programmerade positioner. Anslutning på maskinens elskåp. Kan användas i både programmerbart och manuellt läge. Används med fördel till rundsvetsning, tillsammans med mikrobrytare.


5. ErgoCom - lagring av program på PC

Nu kan program sparas direkt till datorn.
Koppla in via kontakten, med RS232-kabel, och starta programmet. Spara ett program eller ta upp ett sparat och ladda det till lägesställaren.
Syftet är att spara program ifall någon felaktigt råkade ändra ett program eller att styrsystemet skulle skadas. Även gamla program (som man inte vet skall användas igen) är bra att bli av med och samtidigt veta att det kan laddas tillbaka enkelt. Du behöver Windows 95/NT som operativsystem. + instruktioner.